Schierstins: 3 augustus Theun de Vries-kuier, 10 augustus jaarlijkse fietstocht


zaterdag 3 aug.: Theun de Vries-kuier rondom Feanwâlden onder leiding van Douwe Kootstra. Deze meesterverteller voert belangstellenden langs de idyllische plekjes die er nog steeds rondom Feanwâlden zijn en waarover de in Feanwâlden geboren auteur Theun de Vries heeft geschreven. Het startpunt van de ca. 4 kilometer lange wandeling is bij De Schierstins; hier staat thee en koffie klaar in de Theun de Vrieskamer. Inloop vanaf 13.00 uur, start 13.30 uur. Bij echt slecht weer zorgt Douwe Kootstra voor een binnenprogramma. Inlichtingen en opgave bij De Schierstins, Haadstrjitte 1, tel. 0511-472937. info@schierstins.nl

za. 10 aug. start: 10.00-13.00 u.; sluiting 17.00 u. Fietstocht ‘Resten van de Gouden Eeuw’ ca. 40 km.

Tot en met zondag 8 sept. Expositie ‘Jan Frearks v.d. Bij op aventoer mei foarm en kleur’. Niet eerder getoond werk. De Friese expressionist Jan Frearks van der Bij (1922-2013) heeft een veelzijdig, kleurrijk en vooral uitgesproken werk nagelaten. Van de getoonde werken is ongeveer tweederde niet eerder tentoongesteld. Het gaat om werk uit de jongere jaren van de kunstenaar, zoals figuren, landschapjes en boten, maar daarnaast een aantal latere houtskooltekeningen (dieren, figuren en naakten), kleine mozaïekjes, portretten – zoals een zelfportret in aquarel – en verschillende kleurige olieverven van allerlei onderwerpen.

GetAttachmentThumbnail?id=AQMkADAwATNiZmYAZC1iMWUxLTk0ZjctMDACLTAwCgBGAAADPTtsRStcf0qmNX5cBasO8AcA%2Bn2PMNdHzk2tbubx4HmNTwAAAgEMAAAA%2Bn2PMNdHzk2tbubx4HmNTwACts%2B68QAAAAESABAAIWZc728F80S0erLkD0ZuWw%3D%3D&owa=outlook.live.com&scriptVer=2019061701.07&isc=1&X-OWA-CANARY=bqE3iqaUQkqXA0t8OHe6-DADuuFj-dYY1mHie0GNekjT47eVjAyD9XFO4w4oa6AQFddeRYs-rYo.&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjA2MDBGOUY2NzQ2MjA3MzdFNzM0MDRFMjg3QzQ1QTgxOENCN0NFQjgiLCJ4NXQiOiJCZ0Q1OW5SaUJ6Zm5OQVRpaDhSYWdZeTN6cmciLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ2ZXIiOiJFeGNoYW5nZS5DYWxsYmFjay5WMSIsImFwcGN0eHNlbmRlciI6Ik93YURvd25sb2FkQDg0ZGY5ZTdmLWU5ZjYtNDBhZi1iNDM1LWFhYWFhYWFhYWFhYSIsImFwcGN0eCI6IntcIm1zZXhjaHByb3RcIjpcIm93YVwiLFwicHJpbWFyeXNpZFwiOlwiUy0xLTI4MjctMjQ1NzU3LTI5ODQzNTA5NjdcIixcInB1aWRcIjpcIjEwNTU1MjEyNjIxMTQwMzlcIixcIm9pZFwiOlwiMDAwM2JmZmQtYjFlMS05NGY3LTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwXCIsXCJzY29wZVwiOlwiT3dhRG93bmxvYWRcIn0iLCJuYmYiOjE1NjE0NjM2NTUsImV4cCI6MTU2MTQ2NDI1NSwiaXNzIjoiMDAwMDAwMDItMDAwMC0wZmYxLWNlMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwQDg0ZGY5ZTdmLWU5ZjYtNDBhZi1iNDM1LWFhYWFhYWFhYWFhYSIsImF1ZCI6IjAwMDAwMDAyLTAwMDAtMGZmMS1jZTAwLTAwMDAwMDAwMDAwMC9hdHRhY2htZW50Lm91dGxvb2subGl2ZS5uZXRAODRkZjllN2YtZTlmNi00MGFmLWI0MzUtYWFhYWFhYWFhYWFhIn0.qq7p7c2uJ8rxFxL6FeXKCwz2bY2aGGydqfsATtJ1PEiyu8YfI5X0f2bmlso7f2_dtOj6X_6UcbtX7N6EDSF1yCp7BGWs1QmkGnfHaAX439AihGnnA7t3IeczJcOBbH0aD7KSclnEljD6ianzzjouHdQeRvBxfrkuRYK-u4tIFva63UGPwIT2ogexgzQIFHprp3VH50Y8G0T6xWl3mLoIJwJMT7PHqi98_yMw25Weamzgm5_12lcF0G9w94zniUuTu8MD_SULPdvWcdoiAcbW-IDYYlzUtYJaZjpgZzWXl-MsSpRQVkFnFy6uS8ErxbIjt3qfIFKtHf1JR0oWtNAerQ&animation=true

za. 17 aug. Jaarlijkse Theun de Vries boekenmarkt (10.00 - 17.00 uur)