Foto: Marieke Balk

Camminghastins Toegankelijk voor publiek

Voortzetting van twee huizen uit de 15e, resp. 16e eeuw, nu o.a. bakkerij/konditorei.

In het centrum van Franeker, aan de oost- en westant van de Voorstraat, stonden omsreeks 1500 twee versterkte huizen van de hoofdelingenfamilie Sjaerda, later Sjaerdema. Op de plaats van het westelijke Sjaerdemaslot, het grootste kasteel in Friesland, werd na de afbraak in 1725, het beroemde kaatsveld Sjûkelân aangelegd. Aan de oostzijde stond, naast de Martinikerk, de Sjaerdemastins.

Het gebouw stond tegen de huidige Camminghastins aan en is in de zestiende eeuw grotendeels afgebroken. Alleen de dikke westmuur van de oude stins bleef behouden en werd de oostmuur van het huidige gebouw. De Camminghastins bestaat uit twee bouwvolumen. Het rechthoekige westelijke deel verrees tussen 1450 en 1475. Het oostelijke deel dateert uit de jaren 1525-1550 en is iets naar voren 'geschoven'. In de oude oostmuur zijn tijdens de restauratie vóór 1972 nog schietsleuven uit de bouwtijd en de hooggeplaatste toegangsdeur tot de oude stins teruggevonden.

In de tweede helft van de zestiende eeuw was het gebouw bezit van Minne van Cammingha en later van zijn dochter Lucia, getrouwd met Carl van Sternsee. Naar hen werd het gebouw Camminghastins of -huis geboemd. Vanaf waarschijnlijk 1645 was hier tot 1969 het logement De Valk. Hierna vond de restauratie plaats: de in de 19e eeuw ingrijpend verbouwde westgevel is opnieuw opgetrokken; bij zijn ontwerp is de architect uitgegaan van de oorspronkelijke kloosterramen in de andere gevels.

In 1972 betrok de Friesland Bank het pand, dat heden ten dage echter een bakkerij / konditorei herbergt.


Afbeeldingen