Foto: Peter Nieuwenhuijsen
Foto: Peter Nieuwenhuijsen

It Lytse Slot Niet toegankelijk voor publiek

Hector Livius baron van Heemstra liet in 1870 naast zijn eigen woonhuis, Fogelsangh State, een huis bouwen voor zijn moeder, Anna Adriana van Halteren.

Het huis

Ten westen van Fogelsanghstate staat nog een opvallend bepleisterd pand, sinds 1930 Villa Nova geheten, maar bekend als It Lytse slot. Het is gebouwd in 1870 in neo-classicistische stijl door architect Jacob Izaäks Douma uit Leeuwarden. De opdrachtgever was Hector Livius baron van Heemstra, bewoner van Fogelsanghstate, die het huis liet bouwen voor zijn moeder, Anna Adriana van Halteren . Deze architect voerde meer opdrachten voor de Heemstra’s uit. De statige gevel met twee bouwlagen is vijf ramen breed. Boven de ingangspartij met portiek in het midden bevindt zich een balkon. De kroonlijst maakt in het midden een knik en vormt zo een fronton. Achter het hoofdgebouw bevindt zich een lagere uitbouw. De garage ernaast is uit 1935. De laatste adellijke bewoonster, Catharina van Welderen baronesse Rengers, overleed in 1985. Daarna werd het pand verkocht. Het heeft een authentiek interieur.

De tuin

De tuin werd in 1871 door Gerrit Vlaskamp aangelegd en de beplanting is door de bekende firma A. Bosgra te Burgum geleverd. Vlaskamp legde vele tuinen in de provincie aan. De tuin van It Lytse Slot bezit kronkelende paden en een theekoepeltje.

Veenklooster is als beschermd dorpsgezicht aangewezen.


Afbeeldingen