Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Grovestins Niet toegankelijk voor publiek

Woonhuis, bekend als doktershuis, verkleinde rest van de 17e-eeuwse state op terrein van oudere stins.

De oudste vermelding van de Grovestins te Koudum dateert uit de tweede helft van de 15e eeuw. Stellingwerf heeft in 1723 een state getekend die zich vermoedelijk in de 17e eeuw ontwikkeld had uit deze stins. Er stonden twee states in Koudum (de andere Galamastins genaamd) en er bestaat verwarring over welke nu precies de Grovestins is. In elk geval zijn in het gebouw aan de Bovenweg (doktershuis genoemd, hoewel de huidige artsenpraktijk elders is) resten van de 17e-eeuwse state te vinden. Het in deze eeuw gerestaureerde 'doktershuis', dat een bouwlaag minder telt dan zijn voorganger, draagt heden ten dage de naam Grovestins. (pn)

De grietman Jacob van der Waeyen heeft het huis bewoond ten tijde van de tekeningen van Stellingwerf (1723).


Afbeeldingen