Peter Nieuwenhuijsen
Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Klein Jagtlust Niet toegankelijk voor publiek

In 1856 gaf de rijke Leeuwarder rentenier Pieter Heringa Cats opdracht voor de bouw van een landhuis in Oranjewoud. Hij noemde het Klein Jagtlust.

De architect J.I. Douma uit Leeuwarden ontwierp het blokvormige pand met twee bouwlagen onder een schilddak. De voorgevel kreeg een indeling met vijf raamvakken met de ingang in het midden en twee maal twee T-vensters aan weerszijden. Het middendeel heeft een balcon met openslaande deuren, bekroond met een klok. Het pand kreeg een lange gang met aan weerszijden vertrekken voorzien van stucplafonds. In 1867 werd het huis aan de achterzijde verhoogd en vervolgens aan de westzijde met een porseleinkamer uitgebreid. Deze is later vervangen door een serre. Bij het landhuis hoorde een koetshuis met stal en een tuinmanswoning. Rondom het huis is een mooie tuinaanleg gerealiseerd met een hertenkamp en volières. Vóór het huis lag een bloemperk met bloemenmozaïek volgens de mode van die tijd.

De puissant rijke eigenaar woonde er met zijn vrouw. Het kinderloze echtpaar liet het bezit in 1880 na aan een neef, Johannes Bieruma Oosting uit Oranjewoud. Heringa Cats is bekend vanwege omvangrijke legaten aan zijn personeel. Het gebouw deed in de 20ste eeuw dienst als pension voor ouderen.

Na jarenlang in het bezit te zijn geweest van de frima Koninklijke Smilde, is het in 2020 in andere handen overgegaan. Op 18 februari 2022 publiceerde de Leeuwarder Courant dat de nieuwe eigenaar op verschillende manieren wil proberen rendement uit het complex te krijgen.

Oranjewoud is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.


Afbeeldingen