Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Sorghvliet Niet toegankelijk voor publiek

18e-eeuwse buitenplaats (1740)

In 1740 gebouwd voor Tinco Andringa van Hylckama (1712 - 1750), secretaris van de stad Sloten, op land dat al langer in het bezit was van de familie. Bij de buitenplaats hoorde ooit een aanzienlijke Franse tuin. Het huis moet omstreeks 1795 gemoderniseerd zijn. De 'Vlaamse gevel' werd toen vernieuwd. De Hylckama's hadden op diverse plaatsen land en onroerend goed. Na het overlijden van Tinco bewoonde zijn zoon dr. Epeüs van Hylckama het huis, zoals de andere zoon Beuckenswijk te Sondel kon betrekken. De erfenis van beide broers omvatte onder meer achtentwintig boerderijen in een reeks van dorpen tussen Gaasterland en Grou, plus negentien huizen in Sloten.

Een dochter van Epeüs van Hylckama, Grietje, trouwde in 1795 met dominee Vlieg, kort na de geboorte van een dochter. Hun talrijke nageslacht droeg als achternaam Hylckama Vlieg. De dominee overleed in 1829 en eind 1830 liet Grietje, samen met haar zuster, het huis veilen. Naast het huis werd een tuinhuis geveild en een 'zeer fraai aangelegde tuin, voorzien met fijne vruchtdragende boomen', een visvijver en een bos met daarin twee weilanden. Na de veiling woonden er diverse adellijke personen op Sorghvliet, dan wel gebruikten het als zomerresidentie: jhr. van Swinderen, baron Van der Feltz, jhr. Van Holthen tot Echten, jkvr. Van Aefferden en anderen. Na hen volgde een stichting als eigenaar, die het huis wederom heeft geveild. Het wordt nu particulier bewoond. (pn, met dank aan wijlen S. ten Hoeve)