Camminghastins

Voortzetting van twee huizen uit de 15e, resp. 16e eeuw, nu o.a. bakkerij/konditorei.

Jongemastate

Poort (1603) van voormalige state, met park (stinzenflora) waarin de contouren van de state.

Oenemastate

In oorsprong 16e-eeuwse state, met 19e-eeuwse neo-renaissance gevel. Beschilderd plafond (17e eeuw). Hotel en Grandcafé.

Schierstins

Unieke torenstins (ca. 1300), in de loop van de tijd uitgebreid. Cultureel centrum met permanente tentoonstelling. Naamgever van de stinzenflora.

Uniastate

Fraaie poort uit 1616 en stalen reconstructie (‘luchtspiegeling’) van de state, die in 1756 afgebroken is.

Sander Terphuis

De Schierstins: fototentoonstelling; 7 okt. Theun de Vrieslezing

Nieuwe expositie: ´Kwetsbare Natuur´. Foto´s van de Vereniging Natuurfotografen Friesland, met gedichten van Monique Buising. 

7 okt, Theun de Vrieslezing door Sander Terphuis: Vrijheid of verzet tegen overheid in de 21e eeuw. 20.00uur. 
9 okt.: concert Roon Staal

Het Fries Museum heeft bij de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur (t.m. 7 mei 2023) een vijftal "luisterwandelingen" geïntroduceerd. Een ervan begint bij de Schierstins. Men kan op elk moment starten bij de poort, mits in het bezit van een QR-code. Het FM wijst erop dat de beleving completer is tijdens de openingstijden van de stins.

 

Lees verder
Voorzijde

Fogelsanghstate: nog even open voor concert

De Kunstkring Hardegarijp heeft het concert van 8 oktober, door Olga Caceanova (viool) en Ivan Penkov (piano), verplaatst naar Fogelsanghstate.

Het seizoen is voor Fogelsanghstate verder achter de rug. Het Veenkloosterbos is wel geopend, tot volgend broedseizoen.

Lees verder
foto Princessehof

Princessehof: Son et lumière Maria Louise terug (- 5 november)

Van 15 september tot en met 5 november: reprise van het licht- en geluidspektakel Maria Louise was here. Acht weekenden lang, iedere donderdag, vrijdag en zaterdag* (op een paar na, raadpleeg de website) om 20.00u in de paleistuin.

Nieuwe tentoonstellingen: 450 jaar (!) Konijklijke Tichelaar Makkum en Humade.  Van Achterberghprijs 2022: Alexandra Engelfriet.

 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer