Uniastate

Fraaie poort uit 1616 en stalen reconstructie (‘luchtspiegeling’) van de state, die in 1756 afgebroken is.

Martenastate

Landschapspark, toegankelijk voor publiek, met stinzenflora; hoorde bij 15e-eeuwse state; nu gebouw uit 1899.

Heringastate (Poptaslot)

Oorspronkelijk 15e-eeuwse state, sinds 1712 beheerd in de toenmalige staat. 17e-eeuwse poort. Omgracht en met tuin. Te bezichtigen.

Dekema State

In oorsprong 15e-eeuwse state met museale inrichting en zeer fraaie tuinen. Te bezichtigen.

Botniastins met links torentje MArtenastins en rechts stukje Camminghastins

Academie van Franeker: 20 oktober, prof. Hans Mol over Friese volksmilities

20 oktober: College door Prof. dr. Hans Mol – De Friese volksmilities in de late middeleeuwen en vroege zestiende eeuw

27 oktober: College door dhr. Harry Oosterman – Dilemma’s der burgemeesters (vervolg op het college van 22 september) Dhr. Harry Oosterman, oud burgemeester van Ooststellingwerf. 

3 november, College: 'Leefstijl en chronische ziekten: drie vliegen in één klap?', Drs. Eva Corpeleijn

 
Lees verder
Foto Ottema-Kingma Stichting

Dekema State: herfstvakantiespeurtocht i.p.v. Kastanjemiddag

Gedurende de maand oktober is de state nog te bezoeken in het weekend: Zaterdag en zondag tussen 13.15 – 17.00 uur. Reserveren kan tot 16 uur. Géén kastanjemiddag, wél een herfstspeurtocht op Dekema State.

Zondag 17 oktober Cherchez la femme!. Yme Kuiper vertelt over vrouwenlevens op Dekema State te Jelsum, 1500-1800. Lezing op het HCL (Historisch Centrum Leeuwarden) (14.00 uur)

Zeer bijzonder is het damast dat Dekemastate dezer dagen verwierf: in geweldige conditie na 360 jaar. Zie afbeelding en lees verder voor een deel van het persbericht. 

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom, zowel in de tuin als voor de state, zowel voor het ontvangen en rondleiden van gasten als voor hulp bij klussen.

 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer