Camminghastins

Voortzetting van twee huizen uit de 15e, resp. 16e eeuw, nu o.a. bakkerij/konditorei.

Huis Van Eysinga

Laat 18e-eeuws woonhuis op ouder souterrain. Museumhuis.

Tuinen en parken

Veel staten (en ook de Schierstins) worden omringd door een park of tuin. Van cultureel en historisch belang is steeds ...

Uniastate

Fraaie poort uit 1616 en stalen reconstructie (‘luchtspiegeling’) van de state, die in 1756 afgebroken is.

Jongemastate

Poort (1603) van voormalige state, met park (stinzenflora) waarin de contouren van de state.

Schierstins: Kinderdroom

Na de heropening op 26 januari is er in de Schierstins weer plaats voor de Knderdroom van Herman Verduijn, een grote speelgoedverzameling, met topstukken van voor WOII. Tot en met 23 februari, dus alleen het eerste deel van de krokusvakantie.

Lees verder
Vijversburg, 2021. Foto PN

Stinzenflora: de eerstelingen

Nu de eerste winterakonietjes en sneeuwklokjes (ayttablomkes en liderkes) in bloei zijn geraakt, ontstaat er activiteit op het stinzenflora-front. Het eerste Stinzenflorajournaal van dit jaar.is verschenen. De Stinzenfloramonitor ziet er schitterend uit, maar is nog niet actief.

Een stinzenfloraexcursie wordt aangeboden door de Nederlandse Tuinenstichting, op 16 april: Öp zoek naar de bostulp, keningin fan de stinzeblomkes". Zie de website van de NTs. Een stinzenfloraexcursie van Staten en Stinzen wordt binnenkort azangekondigd. 

 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer