Schelte Hessel Roorda van Eysinga

 

Eysingahuis: portret zoon des huizes teruggekeerd


x• Sommigen van jullie hadden het al opgemerkt, maar sinds twee weken hangt het prachtige portret van Schelte Van Eysinga weer in de tuinkamer van Huis Van Eysinga. Stichting Staten en Stinzen heeft zich ingezet om een kopie te laten maken van het originele schilderij. na niet van echt te onderscheiden, gemaakt doorde firma Art Revisited. De kopie krijgen we in bruikleen van de Stichting en een officele overhandiging staat in de planning.

meer informatie »