tentoonstelling Van Lynden, 3 juli 2021

 

Beetsterzwaag: lezingen n.a.v. tentoonstelling Van Lyndens Erfenis


Burgemeester mw Van Selm heeft op 3 juli de opening verricht van een tentoonstelling over de schilderijen die door Reinhard baron van Lynden en zijn vrouw Maria van Lynden – van Pallandt in 1899/1900 zijn geschonken aan het Rijksmuseum. Te vinden in de overtuin van Lyndenstein.Tegelijk wordt een en ander verteld over de overtuin zelf (Roodbaard) en de context van het verzamelen en het schilderen zelf. In de voortuin van Lyndenstein, dat dit jaar 200 jaar bestaat, staan soortgelijke priëlen met panelen, die de geschiedenis van de familie Van Lynden belichten.

Een lezingenserie is al van start gegaan (Anton van Renssen over freule Cornelia). De volgende twee in de reeks zijn:

donderdag 12 augustus Een vrouwelijke kijk op Van Lyndens Erfenis, door dr. Hanna Klarenbeek, conservator bij Paleis Het Loo en auteur van het boek Penseelprinsessen & broodschilderessen. Vrouwen in de beeldende kunst 1808-1913. In deze lezing worden de beroepsmogelijkheden voor vrouwelijke kunstenaars verkend aan de hand van twee werken uit de erfenis van de Van Lyndens.

vr. 27 augustus prof.em. dr. Yme Kuiper over particuliere schilderijencollecties in Friese staten en steden 1780-1880.Particuliere schilderijencollecties in Friese staten en steden 1780-1880.
Al aan het einde van de 18de eeuw gingen rijke (vaak doopsgezinde) burgers in Friesland schilderijen van vaderlandse meesters uit de zeventiende eeuw verzamelen voor hun kunstkabinetten. De Friese landadel volgde hun voorbeeld in hun stadshuizen en states in de decennia daarna. Hoe moeten we deze mode begrijpen? Nationalisme, kunsthandel en de vorming van een nationale elite van notabelen lijken daarbij een cruciale rol te hebben gespeeld. Hoe omvangrijk waren deze collecties en welke schilders waren vooral populair? En hingen er ook Rembrandts in Friesland tussen 1780 en 1880?

Het echtpaar Van Lynden-Van Pallandt verzamelde een indrukwekkend aantal van bijna 90 schilderijen, die ze aan het Rijksmuseum nalieten. Een aantal daarvan vormen een vaste waarde in de museumzalen, zoals Arrangement in Yellow and Gray van James Abbot McNeill Whistler, La Corniche bij Monaco van Monet en Landschap met rotsen en waterval van Gustave Courbet. Het prachtige Oktober van Charles Daubigny is vrijwel altijd in het Van Gogh Museum te bewonderen. In deze lezing wordt een beeld geschetst van de kunsthistorische kwaliteit van de collectie, destijds en nu. Jenny Reynaerts zal ook proberen aan de hand van de verzamelgeschiedenis de smaak van beide echtelieden te traceren.De rondleidingen in Beetsterzwaag staan dit jaar in het teken van deze tentoonstelling.

Zaterdag 5 september: Openluchtcondert 'How to play the cactus'. Lycklamapark. Kunstmarkt aldaar op 11 september.

meer informatie »