Martenastate Koarnjum: plannen met Martenazathe


Aan de Martenazathe, de boerderij naast het park, is al heel veel gedaan. Het perceel ernaast heeft als bestemming bloemenweide, met veel inheemse planten en een grote biodiversiteit. In het gebouw komen vier huurappartementen en een educatie- en informatiecentrum. In de LC van maandag 2 augustus wijdt Erwin Boers een artikel aan de zathe. Stichtingsvoorzitter Henk Buith kondigt de restauratie aan voor komend najaar. Het veld is nu al ingezaaid.

De stichting Martenastate heeft een bijdrage van 15.000 euro ontvangen uit het Prins Bernhardcultuurfonds, voor de restauratie en de educatieve inrichting van het koetshuis. Het gaat hier om het uit 1863 daterende koets- of wagenhuis dat de architect H.R. Stoett ontwierp.

De exploitatie van de Túnmanswente wordt voortgezet door de eigenaren/uitbaters van Grand café-restaurant De Smalle Brug in Stiens, Simon de Vries en Martin Sinnema, die hun pand in Stiens in oude luister hebben hersteld. Zaterdag en zondag, tijden overeenkomstig de overheidsmaatregelen. (Donderdag 13 en vrijdag 14 open.) Op Facebook schrijven de heren: "Onze theetuin mag weer open!! Jullie zijn vanaf zaterdag 1 mei 2021 elk weekend van harte welkom op ons terras voor een lekker bakje koffie, een borrel of een lunch Reserveer snel uw plekje! We hopen u snel te mogen verwelkomen in onze theetuin!"

Aan de Martenazathe, de boerderij met koetshuis naast het park, is al heel veel gedaan. Het perceel ernaast heeft als bestemming bloemenweide, met veel inheemse planten en een grote biodiversiteit. Het snoeien en kappen van bomen- en struiken heeft inmiddels - voor de start van het broedseizoen.- plaatsgevonden. Architect ir. Jaap Ruedisulj en tuin- en landschapsontwerper Sandor Walinga hebben inmiddels de eerste schetsontwerpen afgerond. Ook zijn de gebruikelijke onderzoeken, denk aan een asbest-, ecologie- en bodemscan, achter de rug. Met het verzoek een omgevingsvergunning te verlenen, wordt aan de gemeente gevraagd definitief akkoord te gaan