Martenastate Koarnjum: hotspot


De natuurorganisaties Floron, BLWG en NMV hebben een kaart van Nederland gemaakt met zo'n honderd 'hotspots' voor botanische biodiversiteit. Op deze kaart zijn vijf hotspots aangewezen in de categorie ‘Stinzenbossen’ (een enigszins onverwachte naam). Daaronder vinden we zowel Martenastate (Koarnjum) als de Philippusfenne.

Voor het park bij Martenastate zorgen de gelijknamige stichting en It Fryske Gea. De Philippusfenne is in de vertrouwde handen van de heer en mevrouw Lutz. Het vasteland van Fryslân is verder niet zeer rijk bedeeld met hotspots. Wel worden nog de korstmossen genoemd op de laanbomen in Beetsterzwaag. Ook de kerk van Wijckel, bekend van het grafmonument van Menno van Coehoorn, is van belang vanwege korstmossen.

De kaart is gemaakt met waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna en de Rode Lijst. Hij is te raadplegen in de NDFF Verspreidingsatlas.

De samenstellers en mede-auteurs van het in november 2018 uitgebrachte boek Martenastate, proeftuin van het Paradijs? verzorgen op maandag 7 oktoberom 19.30 uur een lezing in MFC De Skalm in Stiens, Pyter Jurjensstrjitte 17. In deze lezing wordt ingezoomd op Martenastate en Koarnjum in de 19e eeuw.

Op zaterdag 12 oktober a.s. geeft Marjan Brouwer, conservator van Museum Martena, samen met Henk Popma, historicus, een lezing in Tresoar. Aanvang 13.30 uur. In deze lezing wordt de vraag beantwoord hoe de familie Martena een machtspositie kon verkrijgen.

.

meer informatie »