De lindenlaan met het Haarlems klokkenspel op Martenastate Koarnjum

 

Martenastate Koarnjum: excursies, programma monumentendag


Excursieschema

  • Wandelexcursie over park- en cultuurhistorie: zaterdag 6 augustus van 10.00 uur tot 11.30 uur, zaterdag 8 oktober van 10.00 uur tot 11.30 uur en zaterdag 12 november van 10.30 uur tot 11.30 uur
  • Fotografie-excursie park- en cultuurhistorie: op zaterdag 5 november van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Aanmelden noodzakelijk. Dit gaat via It Fryske Gea.Zie aldaar.

Op Open Monumentendag, 10 september, zal Martenastate een programma gebieden in het kader van het thema van dit jaar: duurzaamheid. De woning Swarte Singel 1 in de state is inmiddels duurzaam verbouwd en zal deze dag eenmalig vrij toegankelijk zijn tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Het tweede onderdeel betreft de zeer uitgebreide restauratie van het koetshuis en de boerderijschuur van Martena Zathe, de vroegere naastgelegen dorpsboerderij. Er zijn enkele rondleidingen, waardoor de mogelijkheid wordt geboden om de voortgang van de restauratie te bekijken. Tevens wordt uitleg gegeven over de voorgenomen inrichting van het perceel en de verbinding met het landschapspark.