Botniastins met links torentje MArtenastins en rechts stukje Camminghastins

 

Academie van Franeker: 20 oktober, prof. Hans Mol over Friese volksmilities


Op 15 oktober werd in de Klein Botnia de biografie van Eise Eisinga gepresenteerd, van histoiricus Arjen Dijkstra. Een belangrijk boek, dat een heel ander licht werpt op de geniale wolkammer, of beter: eigenaar van een groot wolkammersbedrijf.

20 oktober: College door Prof. dr. Hans Mol – De Friese volksmilities in de late middeleeuwen en vroege zestiende eeuw. Macht, bezit en ruimte in Friesland

De bijzondere autonomie van Friesland in de middeleeuwen had niet kunnen bestaan als ze niet militair bevochten en verdedigd was door de Friezen zelf. Grondslag daarvoor was de algemene weerplicht. Friesland kende geen feodaal systeem met inzet van ridders te paard. De bestuurders en rechters van het land moesten bij dreigend gevaar vertrouwen op de inzet van alle weerbare mannen tussen 18 en 60 jaar, georganiseerd naar gemeente en parochie. Tegen 1500 waren deze volksmilities niet meer opgewassen tegen professionele huursoldaten van externe machthebbers die het land bij hun territorium wilden voegen. Toch was hun rol toen nog niet uitgespeeld. In dit college worden, met als startpunt de Monsterlijsten van 1552 (lijsten van mannen met hun wapens) de opzet, organisatie en inzet van de Friese volksmilities van nog eerder geanalyseerd. De vraag dringt zich daarom op hoe de inzet van de Friese gemeentelegers zich heeft ontwikkeld en hoe het afnemend belang ervan precies gewaardeerd moet worden. Prof. Mol werkt aan de Fryske Akademy en de Universiteit Leiden.

27 oktober: College door dhr. Harry Oosterman – Dilemma’s der burgemeesters (vervolg op het college van 22 september) Dhr. Harry Oosterman, oud burgemeester van Ooststellingwerf, neemt ons mee in de praktische dilemma’s die burgemeesters ervaren door de Wet Damocles. De Wet Damocles voorziet de burgemeester in de bevoegdheid om woningen en andere panden te sluiten als daarin sprake is van drugshandel of hennepteelt.

De duur van het college is ongeveer een uur. Het publiekscollege van 27 oktober 2021 start om 20:30 uur in de Botniastins, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á €7,- zijn een half uur voor de aanvang van het college verkrijgbaar in de stins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café de Doelen. Meldt u zich op tijd aan via de website van de Academie van Franeker.Zonder aanmelding is er alleen toegang indien er plaats beschikbaar is.

Woensdag 3 november, College: 'Leefstijl en chronische ziekten: drie vliegen in één klap?', Drs. Eva Corpeleijn

meer informatie »