Botniastins met links torentje MArtenastins en rechts stukje Camminghastins

 

Academie van Franeker: derde Simmerjûncollege op 17 augustus


Het programma van de Simmerjûncolleges

17 augustus Prof.dr.ir. Tiny van Boekel - Voedselzekerheid – Voor wie zijn de gebakken peren? Ons voedselproductiesysteem is complex. Enerzijds is er veel bereikt qua voedselveiligheid , -zekerheid en -kwaliteit. Anderzijds is er ook veel maatschappelijke discussie en kritiek. Er is kortom veel verwarring. De lezing zal een overzicht geven van hoe het systeem zich ontwikkeld heeft, wat de huidige situatie is en wat toekomstige ontwikkelingen zijn.

24 augustus Drs. Wouter van der Heij, - Vismigratierivier en Afsluitdijk – Doorbraak in denken. De ruim 30 kilometer lange en kaarsrechte Afsluitdijk is vanuit de ruimte zichtbaar. Naast een ongekend staaltje van Nederlands dijkbouwkunst doorsnijdt deze dam al 90 jaar de Waddenzee en hindert het de migratie van vissen en veel ander onderwaterleven. Onder ecologen staat de Afsluitdijk daarom ook wel bekend als de grootste nationale natuurramp.......

31 augustus Prof. dr. Ton van Kalmthout - Arcadisch Australië? – Emigranten doen een boekje open. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de Nederlandse regering een tamelijk effectief emigratiebeleid: meer dan een half miljoen Nederlanders verhuisden naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Ruim 150.000 Nederlandse ingezetenen belandden in Australië. Deze landverhuizing ging gepaard met een hoeveelheid Nederlands-Australische emigratieliteratuur voor volwassenen en jeugdigen, een literatuur die hen voorbereidde op de overtocht en vestiging en verslag deed van hun ervaringen aan de andere kant van de wereld........

College bijwonen?

De duur van een college is ongeveer een uur, waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Publiekscolleges starten, tenzij anders vermeld, om 20:30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voor aanvang van het college verkrijgbaar bij de collegezaal en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop, bij Café De Doelen.

.

meer informatie »