Nieuws en agenda

Wij zenden u graag onze digitale Nieuwsbrief toe. Meld u aan; er vloeien geen verplichtingen uit voort.

De Princes opnieuw in de schijnwerpers

Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel, weduwe van stadhouder Johan Willem Friso, bewoonster van het Princessehof, staat wederom volop in de schijnwerpers. Zes jaar geleden was haar herdenkingsjaar (zij overleed in 1765). Nu worden wij op (ten minste) drie manieren opnieuw aan haar herinnerd. Op de foto: de voormailige muurschildering. 

Lees verder

Boek Stinzen en staten, 2e herziene druk

Bij onze stichting te bestellen: 2e druk van  Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland door R. Radetzky. Lees verder voor een toelichting op de nieuwe elementen in deze herdruk. 

Behalve bij de stichting (via deze website) en de boekhandel is het boek ook te koop in de Schierstins, het Huis Van Eysinga en diverse andere gebouwen.

Lees verder
Keramiek in tuin, Klara Kristalova

Princessehof: museum open, keramiekworkshops

We kunnen weer naar het Princessehof. Human after all is de grote tentoonstelling, die tot begin september blijft (foto) In het kader van deze tentoonstelling worden er de komende vier zondagen (vanaf 20 juni) keramiekworkshops gegeven. Van 11.15 tot 13.15 uur. 

Nieuwe tentoonstellingen: Koen Theys en om Kim Habers en daarnaast ook om Huid en haar, een selectie uit de aanwinsten van het museum tussen 2015 en 2021. Lees verder!

Human after all is de grote tentoonstelling op de benedenverdieping van de stins, die tot begin september blijft (foto). Op de hoogste verdieping zijn nieuwe tentoonstellingen te zien. 

Op de buitenmuren in de tuin van het Princessehof komt deze zomer ’s avonds de 'princesse' tot leven middels videoprojecties, muziek en licht. Zie: "De Princes opnieuw in de schijnwerpers" op deze pagina.

 

 

Lees verder

Beetsterzwaag: tentoonstelling Van Lyndens Erfenis

In de overtuin van Lyndenstein is een tentoonstelling te zien over de schilderijen die door Reinhard baron van Lynden en zijn vrouw Maria van Lynden – van Pallandt in 1899/1900 zijn geschonken aan het Rijksmuseum. Tegelijk wordt een en ander verteld over de context. In de voortuin van Lyndenstein, dat dit jaar 200 jaar bestaat, staan soortgelijke priëlen met panelen, die de geschiedenis van de familie Van Lynden belichten. 

In het kader van de tentoonstelling wordt een lezingenserie georganiseerd.

Lees verder
De "aanraakkamer". Foto: Museum Martena

Museum Martena weer open; nieuwe website

Museum Martena is weer geopend; in de tentoonstellingszaal: Klaas Werumeus Buning uit Pietersbierum

Het museum heeft een fraaie nieuwe website!

De inrichting van de vaste tentoonstelling in het Museum Martena gaat komend jaar volledig op de schop. Ook wordt het beschilderde behang gerestaureerd. 

 

Lees verder
Lyndenstein, 1914 collectie Ernst Huisman

Lyndenstein 200

In de LC van 1 juni 2021 is een foto gepubliceerd uit de collectie van Ernst Huisman, waarop te zien is hoe Lyndenstein eruitzag voor de verbouwing die na 1915 plaatsvond. Het gebouw is dit jaar 200 jaar oud. 

Lees verder
Bijlage bij VPRO-gids 2020:16

Oranjewoud Festival

Het Oranjewoud Festival 2021 vindt plaats van donderdag 19 t/ot en met zondag 22 augustus. Het programma staat op de website. De kaartverkoop is begonnen. 

Lees verder
Voorlopig toch niet op donderdag en vrijdag.

Martenastate Koarnjum: Túnmanswente weer geopend

De exploitatie van de Túnmanswente wordt voortgezet door de eigenaren/uitbaters van Grand café-restaurant De Smalle Brug in Stiens, Simon de Vries en Martin Sinnema. Zaterdag en zondag, tijden overeenkomstig de overheidsmaatregelen. (Donderdag 13 en vrijdag 14 open.)

Aan de Martenazathe, de boerderij met koetshuis naast het park, is al heel veel gedaan. Het perceel ernaast heeft als bestemming bloemenweide, met veel inheemse planten en een grote biodiversiteit.

Lees verder
Foto Lauswolt

Lauswolt houdt Michelin-ster en Bib Gourmand

De restaurants van Lauswolt hebben hun onderscheidingen behouden: Een Michelin-ster voor De Heeren van Harinxma en een Bib Gourmand voor Bistro Nijeholt.

Uiteraard zijn de restaurants vooralsnog gesloiten. Hotelgasten zijn welkom, maar gerechten kunnen niet in de restaurants worden geserveerd.

Lees verder
Veenklooster Bos Foto Peter Nieuwenhuijsen

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Noord

De staten en stinzen bieden ruimte. Vijversburg (Tytsjerk), Staniastate (Oentsjerk), Martenastate (Koarnjum). Dekema State (Jelsum), Fogelsangh State (Veenklooster) tuin Museum Martena (Franeker). De tuin van het Poptaslot, Marsum is open, behalve op zondag. Bij de Schierstins (Feanwâlden) en Rinsmastate (Driezum) is eromheen lopen mogelijk. 

Lees verder
Oranjestein

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Midden en Zuid

De staten en stinzen bieden ruimte. Bijvoorbeeld in Beetsterzwaag, achter en tegenover het Lycklamahûs, in de overtuin van Lyndenstein en in het vele groen bij Harinxmastate en Lauswolt in de buurt  Net zoiets voor Oranjewoud, bijvoorbeeld de overtuin van het huis Oranjewoud,  maar natuurlijk ook de rest van het Parklandschap. Van It Fryske Gea de Jongemastate (Raerd), en in Joure het park Heremastate. Tot slot ook het groen rond Epemastate (Ysbrechtum). 

Lees verder

Wat is de waarde van een state?

Het tijdschrift Mooi Gelderland, van Gelders Landschap en Kasteelen, publiceerde in de aflevering Winter 2020 een behartigenswaardig artikel over de waarde van een kasteel met een park.

Lees verder
Foto Bert Prins

Poptaslot: gesloten, maar tuin open

Op https://www.facebook.com/poptaslot.marsum staan inmiddels zo veel foto's dat een bezoek aan het slot nauwelijks gemist wordt. Dat is natuulijk niet de reden dat het nu gesloten is. De tuin is zo veel mogelkijk open (niet op zondag). 

NB Vanwege de vele werkzaamheden op het Poptaslot is de toegang tot de tuin ook niet steeds gegarandeerd.

Lees verder

Reeks Bûtenpleats: te sjen op de webside van Omrop Fryslân:

Op Omrop Fryslân was van 26 oktober tot en met 14 december een reeks korte films rond de staten, stinzen en buitenplaatsen te zien: De Bûtenpleats. De reeks is vervaardigd door Moon Productions en door onze stichting ondersteund. De reeks is nu nog te zien op de website van de Omrop. In het voorjaar wordt de reeks herhaald.

Lees verder

Jousmastate

Op het terrein van de voormalige state Juwsma, Jwsma of Jousma te Wirdum is in 1828 een lid van de familie Van Eysinga begraven en tussen dat jaar en 1938 volgden nog een dozijn aanverwanten. Deze Eysinga-begraafplaats bestaat nog. In 1983 heeft er voor het laatst een restauratie plaatsgehad en op dit ogenblik is opnieuw aandacht nodig voor de staat waarin het eiland verkeert waarop de begraafplaats gelegen is. 

Lees verder