Nieuws en agenda

Wij zenden u graag onze digitale Nieuwsbrief toe. Meld u aan; er vloeien geen verplichtingen uit voort.

Harstastate: opruimdag

Op zaterdag 21 december wordt door de eigenaar van Harstastate (de vereniging Hendrick de Keyser) een opruimdag georganiseerd, onder de deskundige leiding van Heilien Tonckens (stinzenplanten-expert). Hulp is welkom, zij het dat er een limiet is aan het aantal vrijwilligers.

Lees verder

Oratie prof. dr. Hanneke Ronnes

Op 26 november jl hield Hanneke Ronnes haar oratie, de rdevoering waarmee zij de leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen aan de RUG aanvaardde. Lees verder voor een samenvatting, zoals deze werd gepubliceerd door de SKBL.

Lees verder

Princessehof: nieuwe exposities. Ook: Gezonken schatten.

Beneden: Gezonken schatten. Geheimen van de maritieme ziijderoute. Keramiek en andere voorwerpen die gevonden zijn aan boord van acht scheepswrakken uit de negende (!) tot en met de negentiende eeuw. Tot zomer 2020. 

Tweede verdieping: nieuwe tentoonstellingen van modern keramiek. 

Op de 1e verdieping de vaste expositie Van Oost naar West:

Lees verder

Schierstins: tentoonstelling Johannes Bosgra

Tentoonstelling Johannes Bosgra, moderne foto's in de traditie van een eeuwenoude boomkwekerij.

Zondag 29 december: Winterjûnenocht. Late middag vol verhalen en muziek tussen Kerst en de jaarwisseling. Rasverteller Mindert Wijnstra en klarinetensemble Luc(ky) Clarinets o.l.v. Luc Feikens zitten / staan op het podium. De Winterjûnenocht begint als het net donker wordt: 16.00 uur.

Vanaf 11 januari: etsen van Reinder Homan, onder meer van kastelen en buitenplaatsen. 

Lees verder

Nieuw Boerderijenfonds

Op deze website staan ook enkele boerderijen, zoals degene die stinsresten bevatten en degene die achter een monumentale poort zijn gebouwd. Daarom is het bericht over een nieuw Boerderijenfonds ook hier interessant.

Lees verder

Klein Botnia: Leauwe yn Fryslân

Fanút de ‘Stifting Krúspunt – Frysk Oekumenysk Platfoarm’ is de ôfrûne jierren ûnderfining opdien mei in kursus foar theologen oer leauwen en theology yn de Fryske kontekst. Yn gearwurking mei de Franeker Academie wurdt in rige lêzingen oanbean mei deselde thematyk foar in breed publyk fan ynteressearden.

Lees verder
Foto Marleen Pennewaard

Het boek der Staten en Stinzen

In 2018 is het nieuwe boek over staten en stinzen van Rita Radetzky verschenen: <Staten, stinzen en buitenplaatsen in Friesland. "Plaatsen van verdediginge als wel tot aangename en gemaklijke wooningen gebouwd". Via ons e-mailadres statenstinzen@outlook.com te bestellen! Lees verder voor onze aanbieding.

Lees verder

Vrijstelling leges

In de Nieuwsbrief van de Friese Boerderijenstichting is een uitleg gepubliceerd over de vrijstelling van leges voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming, nodig voor het uitvoeren van onderhoud of renovatiewerkzaamheden.

Lees verder