Nieuws en agenda

Wij zenden u graag onze digitale Nieuwsbrief toe. Meld u aan; er vloeien geen verplichtingen uit voort. Vergeet niet met een vinkje uw aanmelding te bevestigen.

Staniastate: middag op Staniastate

Onze stichting organiseert een Middag op Staniastate, op 21 april a.s. Lees verder voor het programma.

De brasserie van Staniastate is in andere handen overgegaan. De nieuwe manager is Anouk Walstra en zij was al jaren een belangrijke kracht onder de uitbaters Anne ten Hof en Henriette Post. Bovendien is haar vader Dirk ook al vele jaren chef-kok in de Oentsjerker state. 

Lees verder
Foto Jan Willem Zwart

Excursie Staten en Stinzen, 1 april (nog 1 plaats)

(nog 1 plaats} Op zaterdag 1 april orgniseert onze stichting een excursie naar de Schierstins, Fogelsanghstate en de Philippusfenne, met een lunch te Kollum (€ 36,00, eigen vervoer, maar de stichting probeert te helpen als dit een probleem is). Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar (Mail naar: statenstinzen@outlook.com). 

Op 21 april is er een dag op Staniastate: de ins en outs van een state en een park. En op donderdag 8 juni is weer een excursie gepland, naar de bijzondere bestemmingen Schatzenburg en Roptastate. 

Lees verder
Rechtenvrije foto Schierstins

De Schierstins: expositie Flora

Bloemen staan centraal op de kunstexpositie Flora, waar vijf kunstenaars werk tonen. Tegelijk bloeien in de tuin van de Schierstins vele stinzenplanten. De tentoonstelling is vanaf 12 maart te zien. Eerst alleen in het weekend – vrijdags en zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur, zondags van 13.00-16.00 uur, vanaf april elke middag, met uitzondering van maandag en tijdens bijzondere activiteiten.

Vrijdagavond 24 maart: "Stabij", Douwe Kootstra vertelt, Tibbe Hooghiemstra toont tekeningen

Het Fries Museum heeft bij de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur (t.m. 7 mei 2023) een vijftal "luisterwandelingen" geïntroduceerd. Een ervan begint bij de Schierstins. Men kan op elk moment starten bij de poort, mits in het bezit van een QR-code. Het FM wijst erop dat de beleving completer is tijdens de openingstijden van de stins.

 

Lees verder

SKBL

Samen met het Gilde van Tuinbazen, de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) en Heilien Tonckens organiseeert stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) een studiedag over Stinzenplanten. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 april 2023 van 10.00 – 16.00 uur en begint in het dorpshuis De Bining, Wylde Tulpstrjitte 2 in Koarnjum (Cornjum). 

Lees verder

Princessehof: Feest!-rondleidingen op zondagmiddagen (om de week)

De huidige tentoonstellingen: Feest! en Handle with Care

In verband met Feest! is erop 10 april een Pesach-viering in het Princessehof (van 11 tot 2). 

Ook in verband met Feest! is er een collegereeks van de Museum Jeugduniversiteit: vier colleges op zondagmiddag. Zie de website van het museum. Ook op zondagmiddagen (19 maart, 2, 16 en 30 april, 14 en 28 mei, 11 en 25 juni, 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus): Feest!-rondleidingen. 

 

Lees verder
foto pn

Vijversburg: concert Hiske Oosterwijk

Zondag 26 maart (15.00 uur) kleinschalig concert "Pour un flirt avec toi" door Hiske Oosterwijk (Organisatie: Stichting KLAP)

 

Hiske Oosterwijk is zangeres in velerlei genres. Behalve zingen, schrijft ze ook zelf teksten, ze is componiste en geeft muziekles. Zij zingt Franse chansons, popsongs en jazz.

Op zondag 26 maart gaat ze in het Paviljoen van Park Vijversburg optreden samen met haar vaste gitarist Job Posthuma. Het duo speelt anderhalf uur met daarin een pauze.

U gaat luisteren naar een mix van songs voor het eerste deel gegrondvest op de Franse chanson-traditie. Hiske en Job willen de luisteraar een "God in Frankrijk-gevoel" bezorgen.

Voor het andere deel neemt Hiske u mee met Friese songs uit de recente voorstelling: Hiske mei Gysbert - Nochris Tiidgenoaten. Nieuwe Friese teksten die Hiske schreef binnen het oeuvre van de gedichten van Gysbert Japicx.

De voorstelling kost € 15,00 euro inclusief een pauzedrankje. U kunt dit bedrag overmaken voor 24 maart a.s. op rekeningnummer NL12RABO 0148586864 t.n.v. Stichting Kunst en Cultuur Trynwâlden. Hiermee is uw opgave bevestigd. 

Bij Park Vijversburg is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Het park is bereikbaar vanaf de kruising E10, richting Tytsjerk. Na circa 350 meter is aan uw rechterhand het parkeerterrein. Ook voor fietsers is er voldoende stallingsgelegenheid.

Inloop: 14.45 uur
Concert: 15.00 - 17.00 uur
Entree voorstelling: € 15,00 inclusief pauzedrankje
Voor vragen kunt u terecht via stichtingklap@gmail.com

Tot ziens op 26 maart!
 

De theesalon biedt verder warme chocomel, koffie, thee en lekkers. In de voorjaarsvakantie extra geopend op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 11.00 uur. Ook op zondag, maar dat is normaal. 
 

 

Lees verder

Aanvang werkzaamheden Jousmastate

Op het terrein van de stins bij de voormalige Jousmastate in Wirdum, sinds 1828 in gebruik als begraafplaats van de familie Van Eysinga, zijn renovatiewerkzaamheden gestart. Na voltooiing zal het mogelijk worden hier urnen te begraven onder een gedenksteen. 

Lees verder
Foto Arjen Bronkhorst. Actuele foto volgt.

Harstastate: nieuwe website 'Terp Hegebeintum'

Hegebeintum heeft een nieuwe website gelanceerd, die zowel bezoekerscentrum als kerk, als Harstastate belicht. 

Harstastate kan worden bezichtigd. Een bezoek loopt via het bezoekerscentrum Hegebeintum. Dit geldt ook voor de tuin met stinzenflora. Naast sneeuwklokjes zijn er ook winterakonietjes te zien (4 febr. 2023)

Stinzenflora is ook buiten het hek aanwezig. Auto's kunnen hier schade aan toebrengen. Rijd en parkeer niet in de noordelijke berm van het pad dat voorlangs de state naar de hoeve voert. 

Lees verder
Aquarel Kingmastate door Albert Martin (19e eeuw)

Biografie bewoner Kingmastate

Op 12 december verscheen Ruiter voor de Republiek, Ignatius van Kingma, een Friese kolonel in het rampaar 1672. Ignatius bewoonde in de tweede helft van de zeventiende eeuw de Kingmastate te Zweins

Lees verder
Op het omslag van het boek van onze stichting prijkt de Epemastate (Ysbrechtum)

Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland, 2e dr.

De 2e druk van  Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland door R. Radetzky is te koop bij onze stichting (statenstinzen@outlook.com). Het boek is ook te koop in de Schierstins, het Huis Van Eysinga en diverse andere gebouwen. Ook in de boekhandel. 

De publiekseditie van Rita Radetzky's proefschrift over tuinarchitect Roodbaard is verschenen bij uitgeverij Noordboek. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel.

Lees verder