Dekema State: tot eind oktober alleen weekend open


Het was er altijd gezellig’, Jan van Wageningen. 1950- 1970. Dit jaar wordt er een kleine tentoonstelling gewijd aan Jan van Wageningen (1918-1979) , de voorlaatste slotheer van Dekema State. Deze kleine tentoonstelling, op de zolder van Dekema State, schetst aan de hand van familiefoto’s en herinneringen een beeld van de periode dat Jan en zijn vrouw Greta het oude huis bewoonden en er een gastvrij onthaal boden aan talloze bezoekers, vrienden en bekenden: ‘Het was er altijd gezellig’.

De Dekema-lezing is op 21 november in de kerk van Jelsum. De lezing heeft een schilderij als onderwerp, namelijk een schilderij dat vroeger op Dekema hing en werd toegeschreven aan Rembrandt. Die toeschrijving is al langer verleden tijd, maar sindsdien is het onderzoek wel voortgeschreden.

meer informatie »