Foto Albert Speelman

 

Dekema State: buitententoonstelling Marco Goldenbeld. Binnen: 360 jaar oud damast op tafel.


De state is heropend; wel reserveren. De tuin is open en er zijn verschillende wandelingen beschikbaar. Op diverse plaatsen staat kleiner en groter werk van Marco Goldenbeld. (ill.)

Uniek damast

De Ottema-Kingma Stichting heeft een 17e -eeuws damasten tafellaken met twalf servetten in bruikleen gegeven aan Dekema State. Daar is de tafel weer gedekt met deze tafelset uit 1661. Enkele Friese adellijke families lieten in de jaren ’60 van de 17e eeuw bijzonder damast weven met in de hoek hun familiewapens.

Het damast van Lucia

Damast, linnen stof met ingeweven motieven, is al eeuwenlang een symbool van status en rijkdom. Zo ook in het Friesland van de 17e eeuw. In 1650 trouwde Lucia van Eysinga met Scipio Meckema van Aylva. Hoewel zij bij haar huwelijk waarschijnlijk een behoorlijke linnenuitzet van haar ouders had meegekregen, liet Lucia in 1661 tafeldamast weven met een uniek dessin van vissen, boten en zeeschepsels. Deze set, die nu op Dekema State te zien is, bestaat uit een tafellaken (237 x 212 cm) en twaalf servetten (106,5 x 72 cm). De familiewapens zijn ingeweven; daarnaast liet Lucia van Eysinga haar damast merken met de ajourletters LVA en het jaartal 1661; dat zijn 576 steekjes!

Familiebanden met Dekema State

In 1675 trouwde de dochter van Lucia en Scipio, Lucia van Aylva, met haar neef Douwe Carel van Unia. Deze was de toenmalige slotheer van Dekema State (toen nog Unia State geheten). Haar ouders waren intussen al overleden. Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat Lucia van Aylva, als oudste dochter, het damast van haar overleden moeder Lucia van Eysinga mee heeft genomen naar Dekema State. Hoewel Lucia van Aylva en Douwe Carel van Unia niet lang op Dekema State hebben gewoond, zal het damast van Lucia ongetwijfeld de tafel hebben gesierd tijdens belangrijke diners.

De weg terug

Sinds 8 juni is het damast weer te zien. Wijlen Wiebe Adema heeft zich als bestuurslid van Dekema State hard gemaakt om dit unieke Friese erfgoed in huis te krijgen. De Ottema-Kingma Stichting heeft de set aangeschaft en in bruikleen gegeven. Op 8 juni heeft kunsthistoricus en linnenexpert Sanny de Zoete het damast op ludieke wijze overhandigd. Het was in beheer bij een familie, die verheugd is dat het op deze manier voor publiek toegankelijk wordt.

meer informatie »