Stinzenflora


Informatie over de stinzenflora van 2024 staat op diverse plaatsen op deze webpagina.

Aan de stinzenflora-monitor werken dit jaar de volgende Friese parken en tuinen mee: Dekemastate, Epemastate, Harstastate, Jongemastate, Martenastate Koarnjum, Museum Martena, Philippusfenne, Schierstins en Stinze-Stiens. https://stinzenflora-monitor.nl/kalender-2/

oor belangstellenden ook interessant:

https://stinze-stiens.nl/stinzenflora-journaal/