Klein Botnia: Leauwe yn Fryslân


Vanuit de ‘Stifting Krúspunt – Frysk Oekumenysk Platfoarm’ is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een cursus voor theologen over geloven en theologie in de Friese context. In samenwerking met de Franeker Academie wordt nu een lezingenserie met dezelfde thematiek aangeboden voor een breed publiek van geïnteresseerden. Aanvang 20 januari 2020, 20.00 uur. Daarna telkens twee weken later.

De lezingen worden in het Fries gehouden. Vragen en discussie kunnen in meerdere talen plaatsvinden. Enige kennis met betrekking tot kerk en christendom strekt tot aanbeveling. De collegereeks wordt gegeven door: Dr. A.M.J. Riemersma, dr. L.H. Westra, drs. H.T. Wagenaar en drs. T. Hibma.

De zes colleges vormen één samenhangend geheel. Aangezien het ene college voortbouwt op het andere kan niet voor afzonderlijke colleges worden ingeschreven, maar alleen voor de reeks in zijn geheel. Inschrijven kan via info@academiefraneker.nl en de kosten voor de hele cursus zijn €150,-

Persbericht over de verbouwing van Klein-Bornia:

Verbouwing Botniastins in volle gang

Academie van Franeker krijgt volwaardige collegezaal

Dit najaar is er onder leiding van Susan van der Werf gestart met de verbouw van de Botniastins. De stins zal als Academiegebouw worden voorzien van een volwaardige collegezaal, bibliotheek en diverse werkruimten. Dankzij een Europese LEADER subsidie, externe financiering en sponsoring kan deze verbouwing c.q. herinrichting plaatsvinden.

Vanuit het idee om academische activiteiten in Franeker te herstarten is nagedacht over een geschikte locatie, een academiegebouw. De Botniastins, rond 1500 gebouwd, die in zijn lange geschiedenis ook woonhuis van hoogleraren is geweest werd als de ideale locatie. De ligging van de stins in het hart van de academiestad van Franeker maakt het gebouw zeer geschikt voor de activiteiten van de Academie. Het verhoogde activiteitenniveau aan de Breedeplaats voegt bovendien veel waarde toe als levendig stadscentrum.

Eigenaar van de Botniastins is de Hervormde Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker. De exploitatie is in handen van het College van Kerkrentmeesters van de PKN Franeker. Samen met deze besturen is het academiebestuur aan de slag gegaan om de in zichzelf al prachtige historische ambiance van de oude stins geschikt te maken als academiegebouw: collegezaal, bibliotheek/leeszaal, werkplekken, vergaderruimte met eigentijdse technische voorzieningen. Doel is om naast de thuisbasis van de Academie van Franeker te fungeren ook het educatieve centrum en sociaal ondernemerschap te huisvesten. Gefinancierd met een LEADER-subsidie (Europese Unie) in combinatie met een gelijk bedrag uit particuliere middelen. In oktober is onder leiding van vrijwilliger Susan van der Werf de interne verbouwing van de stins naar het interieurontwerp van MetJansen gestart. De uitvoering is in handen van Bouwbedrijf van Marrum, Van der Weerd, Nieuwenhuis, Steen Interieurbouw, Jansen Pro Office en Post Woonadvies.

Naar verwachting zal de verbouwing eind 2019 gereed zijn. Vanaf januari 2020 wordt het in gebruik genomen en daarmee is een 500 jaar oud stadskasteel omgetoverd tot een smaakvol Academiegebouw voorzien van moderne middelen waar mensen van alle leeftijden en uit alle windstreken elkaar zullen ontmoeten om kennis te delen, te vergaren en te verwerken. Een huis dat voor velen als een thuis zal worden.

meer informatie »