Replica's

Inde 20e eeuw zijn verscheidene gebouwen opgetrokken met het doel een state na te bootsen. Hier de replica van de Osingastate te Langweer. 

Het eerste voorbeeld is de Osingastate te Langweer (1939), die de vorm weerspiegelt van de voormalige 17e-eeuwse state en ook daadwerkelijk op de kelders van de oude state staat.

Aan de restauratie-aannemer Yde Schakel is de Allingastate in Allingawier te danken, nu naast woonhuis ook een geriefelijke Bêd en Brochje. Deze state dateert uit het laatste kwart van de 20e eeuw. Later zijn nog enkele gebouwen neergezet die duidelijk de vorm hebben van een state, zelfs van een statecomplex. Op de foto ook een voorbeeld uit Hallum.


Afbeeldingen