Leeuwarden, Keramiekmuseum Princessehof
Joost van den Toorn: provocerende keramiek / Opening 'Sexy Ceramics' op 27 augustus
Epemastate, Ysbrechtum
Aanschuifdiner op 27 augustus
Fogelsangh State
Brommels 27 en 28 augustus. Op zondag tevens Muziek rond de vleugel.
Dekema State
Open tijdens Monumentenweekend / Pieter Dekema (1513-1568) : Ridder; Raadsheer en 'Turfsteker'
De Schierstins
1. Expositie Matty de Vries: bijna doorzichtige landschappen (vanaf 27 augustus) 2. Theun de Vries kuier o.l.v. verteller Douwe Kootstra
Vijversburg
Beeldententoonstelling: Dwaaltijd /
Schatzenburg, Dronrijp
Nationale Monumentendag, 10 september, tuinen Schatzenburg opengesteld (11.00 – 17.00 uur).
Stania State
Brasserie Staniastate in zomer vaker geopend / Beeldentuin
Museum Martena
Nu: Klassieke Salon, portretten en zelfportretten. Verlengd t.m. 4 september / Stadswandelingen Franeker; startpunt Museum Martena
Plannen Sytzamahuis Kollum
Na jarenlang vrijwel ongebruikt te zijn geweest
Stadhouderlijk Hof
Eten aan het hof
Monumentale bomen online
Bomen bij staten krijgen monumentale status van Bomenstichting
Eysingahuis Leeuwarden
Eysingahuis over naar Vereniging Hendrick de Keyser. Rol voor Staten en Stinzen.

AAN DE LINKERKANT DE ACTUALITEITEN Bezoek de hele site via de tabs hierboven.

 

 

Informatie:

Volg de tabs. Twee noten hierbij:  

1. Iets algemeens over staten en stinzen: kies onder de tab Staten en stinzen de eerste keuzemogelijkheid (Rondom Leeuwarden). Bovenaan staat 'Algemeen'.

2. Meer over de stichting Staten en Stinzen: zie 'Over de stichting' onder de tab 'De stichting'.   

Regelmatig geven wij nieuwsbrieven uit met informatie over activiteiten in en rondom de staten en stinzen in Friesland. Wilt u donateur worden en op de hoogte blijven?

Meld u dan hier aan:

statenstinzen@outlook.com