Leeuwarden, Keramiekmuseum Princessehof
5 september: opening van 'De 20e eeuw. Keramiek als spiegel van de tijd'. 12 september: gratis toegang Oktobermaand Kindermaand
Open monumentendag 2015
zaterdag 12 september: lijst van activiteiten (Tenzij anders vermeld moet u uitgaan van de normale openingstijden en prijzen)
Beetsterzwaag
Adellijk wandelen: woensdagen Wandelen door Lycklamapark: diverse data Open Monumentendag: zaterdag 12 september
Dekema State
Open Monumentendagen: gratis toegang Oktobermaand Kndermaand
Kollum: expositie states en buitenplaatsen
Tot en met 30 oktober in de Oudheidkamer 'Mr Andreae'
Oenemastate
12 september: uitleg bij plafond Matthias van Pelckum
Landgoed Oranjewoud
Op bezoek bij prinses Maria Louise
Schatzenburg, Dronrijp
Nationale Monumentendag, 12 september, tuinen Schatzenburg opengesteld (11.00 – 17.00 uur).
Vijversburg
Opening nieuwe parkdelen 12 september
Stania State
16 september: Swalk 19 en 20 september: nazomerfair
Martenastate Koarnjum
Fruit yn Fryslân op Martenastate
Museum Martena
Nu te zien: Sies Bleeker
De Schierstins
T.m. 11 oktober: Tuinen en doolhoven, schilderijen van Euf Lindeboom plus stinzenplanten als Community Art
Cursus Staten en stinzen
Programmagids Volksuniversiteit 2015 - 2016 verschenen
Uniastate Bears
Zomerexpositie: Ryt Kooistra, keramiekbeelden
Epemastate, Ysbrechtum
Aanschuifdiner op zaterdag 22 augustus
Landgoed Oranjestein
Park open: zondagmiddagen in augustus, september, tot en met half oktober
2015: Jaar van Marijke Meu
Koning Willem-Alexander heeft 20 juni de gouden zweep uitgereikt en de muurschildering bij het Princessehof onthuld
Monumentale bomen online
Bomen bij staten krijgen monumentale status van Bomenstichting
Oud geld
Fries Museum, nu.
Stichting Staten en Stinzen

Regelmatig geven wij nieuwsbrieven uit met informatie over activiteiten in en rondom de staten en stinzen in Friesland. Wilt u donateur worden en op de hoogte blijven?

Meld u dan hier aan:

info@statenstinzen.nl  

De stichting Staten en Stinzen: zie 'Over de stichting' onder de tab 'De stichting'.  

 

 

 

 

 

 

 

Staten en stinzen: algemeen 

Door het gebruik van kostbare steen voor hun woningen onderscheidde de rijke elite, de hoofdelingen, zich in de middeleeuwen van de rest van de bevolking. Meestal waren de stinzen verdedigbare torens op een kunstmatige verhoging, een wier, of op een omgracht terrein. Van de honderden die er ooit in Friesland waren, is slechts een enkele torenstins bewaard gebleven: deze staat in Feanwâlden / Veenwouden: zie onder de tab Staten en Stinzen, onder Friesland Noord. In enkele gebouwen die van uiterlijk veranderd zijn, gaan nog zaalstinzen schuil. Verder zijn een paar oude stinzen herkenbaar als een heuveltje in een verder vlak landschap: stinswieren.

In de 18de en 19de eeuw kwam het landhuis als zomerverblijf in zwang, niet zelden als voortzetting van een stins. Dan treft men nieuwe benamingen zoals Schatzenburg en Vijversburg aan. In die periode zijn bij de staten fraaie parken aangelegd, eerst in de formele stijl, later volgens de mode van de landschapsstijl. Deze laatste werd bij vele buitenplaatsen door tuinarchitect L.P. Roodbaard met veel talent toegepast, zoals bij Staniastate. Na hem werd de familie Vlaskamp toonaangevend.

Op de rijke gronden van de oude stateterreinen komen specifieke planten voor, die in het voorjaar uitbundig bloeien. Sinds 1932 worden deze planten stinzenplanten genoemd, ook elders in het land, waar ze ook dikwijls een voorkeur voor buitenplaatsen aan de dag leggen.

De teksten onder de tab Staten en Stinzen zijn van de hand van mw.drs. R.Mulder-Radetzky.