Uniastate Bears
7 februari, 15.00 uur, Maria-concert in de Mariakerk naast de state
Cursus Staten en stinzen
Programmagids Volksuniversiteit 2015 - 2016
Museum Martena
Oogstrelend Franeker, de stad als inspiratie
Stinzenflora-monitor
Stinzenflora-monitor vanaf 13 februari actief
De Schierstins
1. Tentoonstelling Quilt Art 2. 21 febr. Concert kwartet Driekwartplus
Leeuwarden, Keramiekmuseum Princessehof
Tentoonstelling: 'De 20e eeuw. Keramiek als spiegel van de tijd' Nieuw werk te zien uit legaat.
Stania State
Folk yn'e Wâlden: 23 feb.: Philip Henry & Hannah Martin (GB)
Museumweek 2016
Van museumweekend naar museumweek
Lycklamahűs
Overtuin: ook in de winter mogelijkheid rondleiding
Stadhouderlijk Hof
Eten aan het hof
Martenastate Koarnjum
Voorjaarsexcursies landgoed Martenastate Koarnjum 2016
Jongemastate wint opknapbeurt
Kijkers Omrop Fryslân kiezen Jongemastate
Monumentale bomen online
Bomen bij staten krijgen monumentale status van Bomenstichting

AAN DE LINKERKANT DE ACTUALITEITEN Bezoek de hele site via de tabs hierboven.

 

 

Informatie:

Volg de tabs. Twee noten hierbij:  

1. Iets algemeens over staten en stinzen: kies onder de tab Staten en stinzen de eerste keuzemogelijkheid (Rondom Leeuwarden). Bovenaan staat 'Algemeen'.

2. Meer over de stichting Staten en Stinzen: zie 'Over de stichting' onder de tab 'De stichting'.   

Regelmatig geven wij nieuwsbrieven uit met informatie over activiteiten in en rondom de staten en stinzen in Friesland. Wilt u donateur worden en op de hoogte blijven?

Meld u dan hier aan:

info@statenstinzen.nl