Cursus Staten en Stinzen
Op locatie! Er is nog plaats!
Stinzenstruin 2015
Stinzenflora-monitor
Leeuwarden, Keramiekmuseum Princessehof
Laatste weekend voor de Vrienden-selectie
De Schierstins
27 februari lezing, hierna sluiting
Dekema State
Voorjaarsfair 25 april
Museum Martena
Pjutten en beukers. Tot en met 19 april.
Uniastate Bears
Optreden 28 maart (kerk bij state)
Landgoed Oranjestein
Win 2 overnachtingen in het vakantiehuisje
2015: Jaar van Marijke Meu
9 april 2015: gedenkdag 250e sterfdag van Maria Louise van Hessen-Kassel.
Vijversburg
Nieuwe website
Jubileum Boerderijenstichting en Staten en Stinzen
2015: 10 jaar Stichting Staten en Stinzen
Beetsterzwaag
Bloei in de Tropische Kas
Eysingahuis Leeuwarden
Eysingahuis over naar Vereniging Hendrick de Keyser. Rol voor Staten en Stinzen.
Oud geld
Fries Museum, nu.
Martenastate Koarnjum
Ingrijpende werkzaamheden
Klein Jagtlust
Festival Oranjewoud
Landgoed Oranjewoud
Festival Oranjewoud eind mei
Brochures Staten en stinzen
Alle brochures weer verkrijgbaar
Open monumentendag 2015
12 en 13 september
Stichting Staten en Stinzen

Regelmatig geven wij nieuwsbrieven uit met informatie over activiteiten in en rondom de staten en stinzen in Friesland. Wilt u donateur worden en op de hoogte blijven?

Meld u dan hier aan:

info@statenstinzen.nl  

De stichting

De stichting Staten en Stinzen wil de staten en stinzen van Fryslân onder de aandacht te brengen. Deze website is een resultaat van het project 'In alle staten', waarmee de stichting dit doel vorm heeft gegeven.

De stichting wil daarbij ook het behoud en de conservering ondersteunen, niet alleen van de gebouwen, maar ook van de tuinen en parken en meer algemeen hun ligging in het landschap . Dit gebeurt in veel gevallen in samenspraak met de eigenaren en beheerders van de staten. Aandachtspunten zijn daarbij: het uitwisselen van ideeën en ervaringen rond het onderhoud van de gebouwen en parken, het aantrekken van bezoekers en het versterken van de relatie met het omliggende landschap.

Steun

De stichting ontvangt geen permanente subsidie en is dus afhankelijk van incidentele subsidies en giften. Onder de tab 'De stichting' vindt u een link naar de pagina 'donateur worden?'

Daarnaast kunnen wij niet nalaten te wijzen op het volgende. Door een regeling van de belastingdienst levert een gift aan een ANBI (zoals onze stichting) belastingvoordeel op: u kunt als particulier meer aftrekken dan u schenkt, namelijk 25% meer. (Voor bedrijven is het 50%.) De regeling staat bekend als 'multiplier-regeling'. Deze regeling is tijdelijk, maar vooralsnog tot 2017. Het maximumbedrag waarvoor de regeling geldt, is € 5000,- (De regeling verandert natuurlijk niets aan het feit dat er voor de aftrek van giften een drempel is van 1%.) Zie ook: http://www.anbi.nl/anbi-info/culturele-anbis/ 

De staten en stinzen: algemeen 

Door het gebruik van kostbare steen voor hun woningen onderscheidde de rijke elite, de hoofdelingen, zich van de rest van de bevolking. Meestal waren de stinzen verdedigbare torens op een kunstmatige verhoging, een wier, of op een omgracht terrein. Van de honderden die er ooit in Friesland waren, is slechts een enkele torenstins bewaard gebleven: deze staat in Feanwâlden / Veenwouden: zie onder de tab Staten en Stinzen, onder Friesland Noord. In enkele gebouwen die het uiterlijk van een boerderij hebben gekregen, gaan nog zaalstinzen schuil. Verder zijn een paar oude stinzen herkenbaar als een heuveltje in een verder vlak landschap: stinswieren.

In de 18de en 19de eeuw kwam het landhuis als zomerverblijf in zwang, niet zelden als voortzetting van een stins. Dan treft men nieuwe benamingen zoals Schatzenburg en Vijversburg aan. In die periode zijn bij de staten fraaie parken aangelegd, eerst in de formele stijl, later volgens de mode van de landschapsstijl. Deze laatste werd bij vele buitenplaatsen door tuinarchitect L.P. Roodbaard met veel talent toegepast, zoals bij Staniastate. Na hem werd de familie Vlaskamp toonaangevend.

Op de rijke gronden van de oude stateterreinen komen specifieke planten voor, die in het voorjaar uitbundig bloeien. Sinds 1932 worden deze planten stinsenplanten genoemd, ook elders in het land, waar ze ook dikwijls een voorkeur voor buitenplaatsen aan de dag leggen.

Alle teksten onder de tab Staten en Stinzen zijn van de hand van mw.drs. R.Mulder-Radetzky.