Muziek in Voormeer
26 april Fagotissimo
Beetsterzwaag
26 april: Kick Off van het Landgoederenproject Beetsterzwaag - Olterterp
Dekema State
Boerderij en zwaaikom geopend
Poortenexcursie
Met de bus op 16 mei: u kunt nog mee
Leeuwarden, Keramiekmuseum Princessehof
18 en 19 april: Museumweeekend
Kamermuziek in Fogelsangh State
6 juni: kamermuziek van het NMF
Museum Martena
Pjutten en beukers. Verlengd tot en met 3 mei! Gratis rondleidingen!
Kamermuziek in Crackstate
Nationaal Muziekinstrumentenfonds ook in Heerenveen (6 juni)
Oenemastate
21 mei: Maria Louise walking dinner
Stinzenstruin 2015
Stinzenflora-monitor
Martenastate Koarnjum
25 april: Voorjaarsfair Groei en Bloei
Uniastate Bears
Vanaf 5 april de zomerexpositie: Ryt Kooistra, keramiekbeelden
Epemastate, Ysbrechtum
High Tea op Moederdag
Landgoed Oranjewoud
Festival Oranjewoud eind mei
Landgoed Oranjestein
Festival Oranjewoud
Klein Jagtlust
Festival Oranjewoud
Uniastate Bears
Foto's in de poort van Bears
Oranjewoud
9 mei: fietstocht It Fryske Gea
Stadhouderlijk Hof
Lakkamer Hof in Rijks. Moederdag: brunch of high tea.
Vijversburg
Festival Imaginarium 22 augustus, opening 12 september
De Schierstins
Gesloten wegens verbouwing
Jubileum Boerderijenstichting en Staten en Stinzen
2015: 10 jaar Stichting Staten en Stinzen
Eysingahuis Leeuwarden
Eysingahuis over naar Vereniging Hendrick de Keyser. Rol voor Staten en Stinzen.
Oud geld
Fries Museum, nu.
Brochures Staten en stinzen
Alle brochures weer verkrijgbaar
Open monumentendag 2015
12 en 13 september
Stichting Staten en Stinzen

Regelmatig geven wij nieuwsbrieven uit met informatie over activiteiten in en rondom de staten en stinzen in Friesland. Wilt u donateur worden en op de hoogte blijven?

Meld u dan hier aan:

info@statenstinzen.nl  

De stichting Staten en Stinzen: zie 'Over de stichting' onder de tab 'De stichting'.  

 

 

 

 

 

 

 

Staten en stinzen: algemeen 

Door het gebruik van kostbare steen voor hun woningen onderscheidde de rijke elite, de hoofdelingen, zich in de middeleeuwen van de rest van de bevolking. Meestal waren de stinzen verdedigbare torens op een kunstmatige verhoging, een wier, of op een omgracht terrein. Van de honderden die er ooit in Friesland waren, is slechts een enkele torenstins bewaard gebleven: deze staat in Feanwâlden / Veenwouden: zie onder de tab Staten en Stinzen, onder Friesland Noord. In enkele gebouwen die van uiterlijk veranderd zijn, gaan nog zaalstinzen schuil. Verder zijn een paar oude stinzen herkenbaar als een heuveltje in een verder vlak landschap: stinswieren.

In de 18de en 19de eeuw kwam het landhuis als zomerverblijf in zwang, niet zelden als voortzetting van een stins. Dan treft men nieuwe benamingen zoals Schatzenburg en Vijversburg aan. In die periode zijn bij de staten fraaie parken aangelegd, eerst in de formele stijl, later volgens de mode van de landschapsstijl. Deze laatste werd bij vele buitenplaatsen door tuinarchitect L.P. Roodbaard met veel talent toegepast, zoals bij Staniastate. Na hem werd de familie Vlaskamp toonaangevend.

Op de rijke gronden van de oude stateterreinen komen specifieke planten voor, die in het voorjaar uitbundig bloeien. Sinds 1932 worden deze planten stinzenplanten genoemd, ook elders in het land, waar ze ook dikwijls een voorkeur voor buitenplaatsen aan de dag leggen.

De teksten onder de tab Staten en Stinzen zijn van de hand van mw.drs. R.Mulder-Radetzky.