Nieuws en agenda

Wij sturen u met alle plezier onze digitale nieuwsbrief toe. Enkele keren per jaar vermelden wij daarin nieuws en nieuwtjes omtrent de staten en stinzen, plus een agenda van wat er de komende periode aan gebeurtenissen en evenementen op stapel staat. Er vloeien uit uw aanmelding geen verplichtingen voort.

Dekema State: tweede Dekema-lezing in kerk Jelsum

Op donderdag 23 november is bouwhistoricus Ben Olde Meierink spreker tijdens de tweede Dekema Lezing. Het onderwerp wordt gevormd door de kariatiden op de zolder van Dekema State, de twintig jaar geleden ontdekte gipsen beelden waarvan slechts twee andere voorbeelden bekend zijn.

 

Lees verder

Te koop en te huur

Op het ogenblik staan de Dekemastins, Allemastate en Riniastate te koop, terwijl in het Huis Van Eysinga (Leeuwarden) een appartement te huur is. Op de foto het Heephuis in Marrum.

Lees verder

Tentoonstelling Tinco Lycklama à Nijeholt aanstaande

Het Musée de la Castre in Cannes is in 1867 begonnen op basis van de verzameling die Tinco Lycklama à Nijeholt (geb. 1837 in het Lycklamahuis) meebracht van zijn jarenlange reis door het Midden-Oosten. Het wijdt nu een tentoonstelling aan hem, die ook in Beetsterzwaag te zien zal zijn.

Lees verder