Nieuws en agenda

Wij sturen u met alle plezier onze digitale nieuwsbrief toe. Enkele keren per jaar vermelden wij daarin nieuws en nieuwtjes omtrent de staten en stinzen, plus een agenda van wat er de komende periode aan gebeurtenissen en evenementen op stapel staat. Er vloeien uit uw aanmelding geen verplichtingen voort.

Schierstins: jazz en chansons

 Concert jazz-kwartet Quatre Tickets De Swing en chanson-zangeres Inge Alberts, zaterdag 23 september

Het Theun de Vries Genootschap organiseert de Theun de Vries-lezing op 6 oktober, 20 uur. Deze keer een concert-lezing.

 

Lees verder

Popma van Oevering op CD

De componist Reijnold Popma van Oevering (1692 - 1781) is een vroegere bewoner van Roordastate (Museum It Ald Slot) te Wergea. Een nieuwe CD is aan hem gewijd.

Lees verder

Muziek op Fogelsangh State

Muziek rond de vleugel op Fogelsangh State (24 september en andere laatste zondagen). Fogelsanghstate is in juli 2017 officieel opgenomen in het Museumregister

Lees verder

Te koop en te huur

Op het ogenblik staan de Dekemastins, Allemastate en Riniastate te koop, terwijl in het Huis Van Eysinga (Leeuwarden) een appartement te huur is. Op de foto het Heephuis in Marrum.

Lees verder

Tentoonstelling Tinco Lycklama à Nijeholt aanstaande

Het Musée de la Castre in Cannes is in 1867 begonnen op basis van de verzameling die Tinco Lycklama à Nijeholt (geb. 1837 in het Lycklamahuis) meebracht van zijn jarenlange reis door het Midden-Oosten. Het wijdt nu een tentoonstelling aan hem, die ook in Beetsterzwaag te zien zal zijn.

Lees verder