Opengestelde Monumentenlening


Eén van de steunmaatregelen van de overheid is een leenfaciliteit voor opengestelde (publiekstoegankelijke) rijksmonumenten: de Opengestelde Monumenten-Lening. Deze leenfaciliteit is dus specifiek bestemd voor rijksmonumenten.

Deze achtergestelde lening is bedoeld voor eigenaren van één of meerdere publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken. Met de Opengestelde Monumenten-Lening wordt de liquiditeitsbehoefte afgedekt die is veroorzaakt door deze inkomstenderving.

De Opengestelde Monumenten-Lening is een lening met een lage rente die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Hierbij bestaat de mogelijkheid om maximaal de eerste drie jaar alleen rente te betalen en daarna te beginnen met aflossen.

meer informatie »