Provinciale subsidieregeling 2019


Openstelling Subsidieregeling Monumenten Fryslân 2019

Eigenaren van Friese rijksmonumenten (niet-woonhuizen) en molens kunnen van 16 tot en met 20 september 2019 subsidie aanvragen bij de provincie.. Dit jaar is 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het restaureren, herbestemmen en onderhouden van rijksmonumenten. Voor het onderhouden van rijksmonumentale molens ligt 400.000 euro klaar. Gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden hebben sinds dit jaar géén mogelijkheden meer voor restauratiekosten, wel is er nog subsidie voor het opstellen van een plan. Een restauratieplan voor een rijksmonument of gemeentelijk monument of een gecombineerd plan, voor zowel de restauratie als de herbestemming, voor een rijksmonument; gemeentelijk monument of karakteristiek bouwwerk.

meer informatie »