Oranjewoud: diner met Bearn Bilker


Tijdens het diner in hotel Tjaarda vertelt onze voorzitter, Bearn Bilker, over de bewoners der staten en stinzen, de adellijke families van Fryslân. De oude families herleven in prachtige geschiedenissen, anekdotes en drama’s. Ook de liefdesverhalen ontbreken niet, compleet met ontvoeringen en aanslagen. Klinkende namen als de Heemstra’s, de Harinxma’s, de Van Harens, de Sytzama’s, de Grovestinsen en natuurlijk de Eysinga’s komen allemaal voorbij. Vrijdag 26 april, 19.00 uur. Natuurlijk is reserveren hiervoor noodzakelijk.