Jousmastate


Op het terrein van de voormalige state Juwsma, Jwsma of Jousma te Wirdum is in 1828 een lid van de familie Van Eysinga begraven en tussen dat jaar en 1938 volgden nog een dozijn aanverwanten. Deze Eysinga-begraafplaats bestaat nog. In 1983 heeft er voor het laatst een restauratie plaatsgehad en op dit ogenblik is opnieuw aandacht nodig voor de staat waarin het eiland verkeert waarop de begraafplaats gelegen is.

In de zomer van 2020 heeft - mede op initiatief van de stichting Staten en Stinzen - de beherende stichting Jousmastate zich vernieuwd: na wijziging van de statuten kon een nieuw bestuur aantreden onder voorzitterschap van Jhr. mr. Tj. van Eysinga. Het nieuwe bestuur heeft opdracht gegeven tot het schrijven van een beheers- en onderhoudsrapport. Dit is nu gedaan en daarmee kan het bestuur de aanvraag voor de status van gemeentelijk monument vervolledigen. Over deze aanvraag is inmiddels overleg gepleegd met de gemeente Leeuwarden. Dit overleg is in een zeer positieve sfeer verlopen. .

De stichting heeft een website laten ontwerpen, die u hier kunt raadplegen:

meer informatie »