Harstastate: tuinvrijwilligers van start


Een club van zo’n tien tuinvrijwilligers is van start gegaan in de bijzondere tuin rondom Harsta State. Onder leiding van Heilien Tonckens, specialist op het gebied
van landschapsbeheer, gaat de groep de komende tijd aan de slag om het kaf van het koren te scheiden. Er groeien stinzenplanten als blauwe anemoon, Haarlems klokkenspel en aronskelk. Ook andere beplanting is soms al oud: beuken, seringen en een walnotenboom.

De eerste uitdaging vormde het tuinhuisje, dat verstopt zat onder een deken van klimop. Paden werden tevoorschijn geschoffeld. De vrijwilligers zijn blij dat het nieuwe Bezoekerscentrum Hegebeintum hen gebruik laat maken van faciliteiten als de toiletten en kantine. Immers, de state is nu in renovatie, en daar kun je nu niet terecht.

(Info: Hendrick de Keyser)