Voorzijde

 

Fogelsanghstate: berne-iepenloftspul (5 july e.f.); Muziek rond de vleugel 7 juli


Fogelsanghstate is weer geopend voor het publiek. De voor de Dag van het Kasteel gedekte tafel blijft dit seizoen staan.

7 juli Menno Kuipers, piano, Schumann en Prokofjev
22 sept Trio Tentativo, piano en fluiten
De aanvang is altijd om 14:00 uur. De toegangsprijs is € 5,- (nl. voor Museum Fogelsangh-State; er is ruimschoots gelegenheid het landgoed te bekijken en na het broedseizoen ook de bijbehorende parktuin.)

Iepenloftspul: spile troch de bern fan it Masquerade Theater en de poppespilers fan Theater Pierewaai komt De striid om it Mearkeslot nei de tún fan Fogelsanghstate. Kening Freddy-Rick en keningin Livia moatte befrijd wurde! Première op 5 july, dêrnei noch op 6, 7, 12, 13 en 14 july.

Park open na 15 juni

meer informatie »