Vijversburg onderscheiden


-Een state kan geen ridderorde ontvangen, maar Vijversburg, of eigenlijk de stichting Op Toutenburg, heeft wel de Koninklijke Erepenning gekregen. Het verdiende die voor zijn jarenlange inzet om Park Vijversburg in stand te houden. Stichtingsvoorzitter Theunis Piersma kreeg de erepenning uit handen van Loco-commissaris van de Koning Sietske Poepjes. Burgemeester Jeroen Gebben sprak zijn waardering uit voor het werk van de stichting en al haar vrijwilligers.