Nieuwe verwijzingen naar oude states: 1. Leeuwarderadeel


De gemeente Leeuwarderadeel - die er na 1 januari niet meer is - heeft het mogelijk gemaakt een zestal informatiepanelen neer te zetten op plaatsen waar vroeger een state heeft gestaan. Het noordelijk deel van deze gemeente telde er wel 25; de zes vormen dus een selectie. Het Histoarysk Ynformaasje Punt te Stiens zorgde voor de selectie en de informatie. Op de foto het bord in Finkum / Feinsum, waar tussen grofweg 1500 en 1770 een Holdingastate stond.