LF2018

Ook de Staten en Stinzen zijn actief in het jaar LF 2018, Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Op deze pagina houden we de programma's zo goed als we kunnen bij. Verifieer steeds de data en tijden op de website van de organisatoren!

Martenastate Koarnjum: vijfduizend blue bells

Op 2 november is het eerste exemplaar van een boek over de bewoners van de oude Martenastate aangeboden aan Bert Looper, directeur van Tresoar.

In de LC van 16 november wordt melding gemaakt van een grote bollenplantactie in het nieuwe deel van het park rond Martenastate. 

Lees verder

'Tussen adel en vrijwilliger' op Noordelijk Filmfestival

De film 'Tussen adel en vrijwilliger' was te zien op het Noordelijk Filmfestival (5 tot en met 11 november in de Harmonie, Leeuwarden). Deze fraaie documentaire film, over enkele staten en buitenplaatsen en hun bewoners, werd mede mogelijk gemaakt door de stichting Staten en Stinzen. 

Lees verder