LF2018

Ook de Staten en Stinzen zijn actief in het jaar LF 2018, Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Op deze pagina houden we de programma's zo goed als we kunnen bij. Verifieer steeds de data en tijden op de website van de organisatoren!

Tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt

In Beetsterzwaag is de tentoonstelling 'Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’ te bezichtigen, tot en met 9 september. De locatie is het oude gemeentehuis (het Grietenijhuis), Hoofdstraat 17. Tinco Lycklama à Nijeholt werd geboren in het Lycklamahûs en werd later eigenaar van het Camminghahuis, beide elders in de Hoofdstraat. Voor andere onderdelen van Beetsterzwaag, Culturele Hoofdstraat: zie een ander item op deze pagina. 

Lees verder

Vijversburg: Grootste Gehaakte Deken (14, 15 juli): fenomenaal!

Op 14 en 15 juli is eenmalig de Grootste Gehaakte Deken in zijn totaliteit te bewonderen. Gehaakte beelden van Helma van Kleinwee haken aan op 14 en 15 juli (haar reguliere expositie is tot en met 15 augustus in het Paviljoen). Ook op 15 juli: imkerijdag. De deken is enorm; gaat dat zien gaat dat zien!!

 

Lees verder

Beetsterzwaag: kunstweekend in Culturele Hoofdstraat

Het programma van Beetsterzwaag: Culturele Hoofdstraat omvat meer dan alleen de tentoonstelling over Tinco Lycklama à Nijeholt (zie elders op deze pagina). Volg de link voor het uitgebreide programma, met onder meer het kunstweekend op 14 en 15 juli en een lezingenprogramma.

Lees verder
Anna van Hannover

Themawandelingen Leeuwarden: de prinsessen

Op woensdag 8 augustus is er speciale rondleiding in Grote Kerk en Waalse Kerk rondom de prinsessen van het Stadhouderlijk Hof en het Princessenhof: Maria Louise van Hessen-Kassel en Anna van Hannover. Onze voorzitter Bearn Bilker is de gids. Er zijn meer wandelingen onder zijn leiding. 

Lees verder

Damast bij Uniastate

De zomertentoonstelling op Uniastate (althans, in de kerk) betreft damast. Damast weefsels worden door het Damastweversgilde getoond aan de liefhebbers van textiel en weven, met als onderwerp: Licht en Schaduw. Elke middag te zien, behalve maandag.  

Lees verder